หมวดหมู่: ประกัน

FITCH12 25ฟิทช์ เรทติ้งส์ : บริษัทประกันชีวิตไทยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงขึ้น

 

    ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ/สิงคโปร์- 7 มีนาคม 2562: ฟิทช์เชื่อว่าการที่บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณภาพของแหล่งที่มาของรายได้จะส่งผลดีต่อฐานะทางเครดิต (Credit profile) ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่มีความท้าทายสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์บางประเภทเผชิญกับแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้นและอาจกดดันความสามารถในการทำกำไรของบริษัทได้

       บริษัทประกันชีวิตชั้นนำบางแห่งได้เริ่มปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นปัจจัยด้านคุณภาพของรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของฟิทช์ที่มีความเห็นว่ารายได้ของธุรกิจที่มีคุณภาพดีและสม่ำเสมอจะช่วยสนับสนุนฐานะทางเครดิตโดยรวมของบริษัทได้ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำและกฏเกณฑ์การกำกับดูแลมีความเข้มงวดมากขึ้น

      การเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมาจากการขยายตัวของเบี้ยประกันของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าเบี้ยประกันสูง แต่ขณะนี้บริษัทประกันชีวิตชั้นนำบางแห่งได้เริ่มปรับปรุงประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้กับลูกค้ารายใหม่ เนื่องจากการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงของตัวผลิตภัณฑ์และจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่จะประกาศใช้ในอนาคต ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภทให้ความคุ้มครอง (Protection) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีอัตรากำไรที่ดีกว่าและบริษัทจะมีเบี้ยรับที่สม่ำเสมอมากกว่า

      สมาคมประกันชีวิตไทยคาดว่าเบี้ยประกันชีวิตจะมีอัตราการขยายตัวที่ 3%-5% ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันชีวิตรับในปีก่อนหน้า โดยปัจจัยกดดันที่สำคัญของอุตสาหกรรมจะยังคงเป็นภาระหนี้สินครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ไม่สูง และกฏระเบียบที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมประกันชีวิตมีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันรับจากผลิตภัณฑ์ประเภทคุ้มครองสุขภาพและผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (investment-linked) จะสามารถขยายตัวต่อไปในระยะกลางจากความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ในระดับสูง

       บริษัทประกันชีวิตไทยน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นเนื่องจากโดยภาพรวมบริษัทประกันชีวิตยังคงดำเนินนโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังรวมถึงเงินกองทุนที่อาจต้องดำรงเพิ่มขึ้นภายใต้เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงในระยะที่สอง (RBC2) ที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นหากมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนฯ ดังกล่าวของประเทศไทยน่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปี 2562

       รายงานเรื่อง 'Thailand Life Insurance Market Dashboard 2019'สามารถดูได้จาก www.fitchratings.com

 

Fitch Ratings: Thai Life Insurers Shift Product Focus, Intense Competition Looms

     Link to Fitch Ratings' Report(s): Thailand Life Insurance Market Dashboard 2019

      Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-07 March 2019: Thai life insurers' credit profiles can benefit from paying more attention to the quality of their revenue sources, particularly those companies operating in a challenging environment, Fitch Ratings says. Intense competition in some product lines is looming in Thailand's life insurance industry, which Fitch believes will put pressure on profitability.

       Some leading life insurers recently made the strategic shift to focus more on their earning quality. This action aligns with Fitch's opinion that concentrating more on sustainable revenue quality can help the companies' credit profiles amid a low-yielding environment and a more stringent regulatory landscape.

      Growth of the Thai life insurance industry used to be propelled by sales of single-premium products and large-ticket, savings-type insurance plans. Some leading domestic life insurers have already started to amend their product offerings, after expecting hurdles triggered by associated risks and the industry's new accounting practices. The companies now focus more on protection lines, which provide a healthier profit margin and stable premium revenue.

      Thai Life Assurance Association estimates the country's life premiums will grow 3%-5% in 2019, a similar rate to the previous year. Major growth constraints for the industry include high household debt, a muted economy and a stricter regulatory environment. Premiums written from health and investment-linked insurance products are likely to expand further, at least in the medium-term, owing to strong consumer demand.

    Local life insurers' investment portfolios appear to be stable in the short term, partly from the conservative investment practices and higher risk charges on risky invested assets imposed by the country's forthcoming capital regime. Thailand's second-phase risk-based capital framework is scheduled for implementation later in 2019.

   The full report "Thailand Life Insurance Market Dashboard 2019" is available at www.fitchratings.com or by clicking the link in this media release.

Contact:

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

+66 2108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Venture Level 17

57 Wireless Road, Lumpini

Patumwan, Bangkok 10330

Siew Wai Wan, CFA

Senior Director

+65 6796 7217

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!